Skip to main content

Prace stanu deweloperskiego

Stan zaawansowania budowy przekroczył już 65 %. Rozpoczynamy wykonywanie tynków wewnątrz budynków.